Zahajovací pobyt (tzv. adapťák) 1. ročníku20.09.2018

Ve dnech 3. až 5. 9. 2018 proběhl seznamovací kurz tříd 1. O, 1. S a 1. Z. Tentokrát se konal v příjemném prostředí tábora v Bělči na Orlicí. Zúčastnilo se ho 51 studentů, 4 učitelé a školní kaplan.
Po ubytování a obědě byl pro studenty připraven blok seznamovacích a sportovních her. Po krátkém odpočinku pokračovala jedna skupina ve sportovních aktivitách, většina se však vydala na procházku. Po návratu nás už čekala večeře a večerní program. Sešli jsme se v oddělené klubovně s krbem, kde nejprve pan ředitel pronesl pár slov a zodpověděl dotazy našich nových studentů. Pak už jsme si užívali poklidný večer s písničkami školního kaplana Radima Žárského.
Druhého dne dopoledne jsme se vydali ke „Kouzelnému jezeru“ a tam jsme v hlubinách ukryli svá přání. Po obědě a odpočinku následovalo herní odpoledne. Rozdělili jsme se do skupin podle zájmů a hráli různé deskové nebo pohybové hry. Večer si jednotlivé třídy vytvořili svá „třídní desatera“. Po večeři se opět zpívalo a také promítalo.
Strávili jsme tři dny v krásném prostředí, za bezvadného počasí, mezi milými lidmi a bez větších komplikací. Doufám, že tento pobyt pomohl překonat prvákům počáteční obavy z nového prostředí, navázat přátelství a stmelit kolektiv.


Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku