SANITÁŘI- slavnostní předávání osvědčení21.12.2017

První absolventi akreditovaného kurzu Sanitář převzali Osvědčení o absolvování kurzu
Pondělí 18. prosince bylo pro naši školu opravdu slavnostní. To první absolventi akreditovaného kurzu Sanitář převzali v prostorách starobylé náchodské radnice Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání SANITÁŘ. Při tomto slavnostním aktu bylo přítomno nejen všech dvacet absolventů kurzu, ale i starosta Náchoda Jan Birke, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod a. s. Ing. Ivana Urešová MBA a samozřejmě Mgr. David Hanuš, ředitel školy.
Ten ve svých slovech připomenul, že když před třemi měsíci nastupovali do kurzu jako nezkušení studenti, netušili, že je čeká 100 hodin náročné teorie a 80 hodin ještě náročnější praxe. Závěrečné zkoušky ale všichni úspěšně zvládli, neboť nejen k celému studiu, ale i ke zkouškách přistupovali velmi zodpovědně.
Poděkování také patřilo Oblastní nemocnici Náchod a. s., která se podílela na realizaci tohoto kurzu a která je zároveň i zaštiťovatelem praxí a odborného výcviku v dalších oborech, které se u nás studují.
Mgr. David Hanuš ještě poděkoval městu Náchod. Bez něj by se nepodařilo zrekonstruovat odbornou učebnu ošetřovatelství, kde právě tito první absolventi kurzu Sanitář absolvovali závěrečné zkoušky.
A tak atmosféra v obřadní síni byla opravdu slavnostní, neboť tento první krok s Osvědčením o absolvování kurzu Sanitář byl důležitý nejen pro samotné absolventy, ale i pro naši školu, která tak zahajuje svoji novou historii.


Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku