Pohádkové putování 2016 pro děti z náchodska04.10.2016

Pohádkové putování tentokrát Za zvířátky do ZOO aneb SOŠ sociální a zdravotnická – EA dává radost dětem
V úterý 27. září 2016 jsme všichni s napětím otevřeli oči a podívali se na nebe, zda nás ráno vítá sluníčko. Vítalo. To byl nejlepší začátek našeho dalšího ročníku Pohádkového putování.
Tentokrát se děti z náchodských základních a mateřských škol vydaly plnit úkoly se zvířátky ze ZOO, ale jelikož se jedná o pohádkový les, přivítaly je i některé pohádkové postavičky.
Akce začala v 8 hodin a děti vycházely hned ze dvou startů. Pro menší děti byla připravena trasa v Bělovsi. První úkol je čekal v blízkosti prameníku a závěrečné finále se konalo v areálu hasičské zbrojnice. Všechny děti, které touto trasou procházely, mohly skotačit s Bobem a Bobkem, plnit úkoly u pand, vlka, medvěda a u slona a myší. Také vařily dort s Pejskem a Kočičkou. U zbrojnice na děti čekala Karkulka s celou svou partou a byl tu i neposlušný Budulínek, liška a dědoušek s babičkou.
Velká trasa pro větší děti byla připravena v náchodské Montaci. Začínalo se u hájovny. Zde byl také instalován náš fairtradový stánek, u kterého si děti i paní učitelky mohly koupit fairtradové dobroty (káva, čaj, čokoláda). (Podrobnosti o naší fairtradové činnosti naleznete na webových stránkách. www.fairtradenachod.webnode.cz). Po občerstvení čekal na děti výstup do kopce. I na této trase se plnily úkoly za dohledu rozličných živočichů. Za stromy čekali lvi, tygři, medvědi, papoušek, gepard a další. Za absolvování velké trasy obdržely děti sladkou drobnost.
Velký dík patří všem žákům Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické akademie v Náchodě, kteří se na přípravách tohoto programu podíleli, kteří s velkým nasazením vyráběli masky a zdobili svá stanoviště.
Celý program by se určitě neobešel bez obětavé práce našich učitelů. Děkujeme.
V neposlední řadě musíme a chceme poděkovat našim podporovatelům a sponzorům, zvláště pak sboru dobrovolných hasičů z Bělovse za zapůjčení zbrojnice.

Mgr. Monika Lázňovská
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – EA Náchod


Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku