Obor OŠETŘOVATEL-zdravotnický obor, střední vzdělání s výučním listem22.02.2016

Vážení rodiče a milí žáci, chtěli bychom vás informovat, že nově od 1. září 2016 otevíráme zdravotnický obor:

OŠETŘOVATEL

Kód oboru vzděláni: 53-41-H/01
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělaní s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky v denní formě vzdělávání


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI
Absolvent může vykonávat činnost zdravotnického pracovníka v různých typech státních i nestátních zařízeních, které působí v oblasti zdravotní a sociální péče (např. lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení, pečovatelské služby, domácí ošetřovatelská péče, domovy a stacionáře pro zdravotně postižené, domovy pro seniory, hospice apod.).
Cílovou skupinou jsou nemocní, senioři, děti (mimo novorozenců), osoby se zdravotním postižením bez věkového omezení.
Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Odborné kompetence:
a) Podílet se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování
vysoce specializované ošetřovatelské péče.


Vážená paní výchovná poradkyně, vážený pane výchovný poradce,

chtěli bychom Vás poprosit, abyste informoval/a žáky 9. ročníku, že nově od 1. září 2016 otevíráme zdravotnický obor:

Ošetřovatel

Kód oboru vzděláni: 53-41-H/01
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělaní s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky v denní formě vzdělávání


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI
Absolvent může vykonávat činnost zdravotnického pracovníka v různých typech státních i nestátních zařízeních, které působí v oblasti zdravotní a sociální péče (např. lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení, pečovatelské služby, domácí ošetřovatelská péče, domovy a stacionáře pro zdravotně postižené, domovy pro seniory, hospice apod.).
Cílovou skupinou jsou nemocní, senioři, děti (mimo novorozenců), osoby se zdravotním postižením bez věkového omezení.
Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Odborné kompetence:
a) Podílet se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování
vysoce specializované ošetřovatelské péče.

To znamená, že absolvent:
• provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka;
• pomáhá při podávání stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo
nepohyblivým pacientům a popřípadě je krmí;
• pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu;
• měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost;
• doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření;
• pečuje o úpravu lůžka a prostředí pacientů;
• podílí se na zajištění herních aktivit dětí;
• provádí úpravu těla zemřelého;
• zajišťuje aplikaci tepla a chladu;
• provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch mobility;
• provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta;
• podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloženi zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištěni jejich dostatečné zásoby;
• poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu;
• zná a uplatňuje etické zásady práce zdravotnického pracovníka.
b) Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta.
To znamená, že absolvent:
• asistuje zejména při převazech akutních, chronických a operačních ran,
při podávání léčivých přípravků včetně aplikací injekcí a infuzí, odběru biologického materiálu, zavádění močového katetru a výplachu močového měchýře a sondování a při péči o katetry.
c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Odborné předměty:
Somatologie, první pomoc, základy mikrobiologie, epidemiologie a hygieny, klinická propedeutika, základy psychologie a komunikace, ošetřovatelská péče, odborný výcvik v nemocnici.To znamená, že absolvent:
• provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka;
• pomáhá při podávání stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo
nepohyblivým pacientům a popřípadě je krmí;
• pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu;
• měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost;
• doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření;
• pečuje o úpravu lůžka a prostředí pacientů;
• podílí se na zajištění herních aktivit dětí;
• provádí úpravu těla zemřelého;
• zajišťuje aplikaci tepla a chladu;
• provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch mobility;
• provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta;
• podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uloženi zdravotnických prostředků a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištěni jejich dostatečné zásoby;
• poskytuje zdravotní péči v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu;
• zná a uplatňuje etické zásady práce zdravotnického pracovníka.
b) Asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta.
To znamená, že absolvent:
• asistuje zejména při převazech akutních, chronických a operačních ran,
při podávání léčivých přípravků včetně aplikací injekcí a infuzí, odběru biologického materiálu, zavádění močového katetru a výplachu močového měchýře a sondování a při péči o katetry.
c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Odborné předměty:
Somatologie, první pomoc, základy mikrobiologie, epidemiologie a hygieny, klinická propedeutika, základy psychologie a komunikace, ošetřovatelská péče, odborný výcvik v nemocnici.Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku