PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ03.03.2016

Přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2016/17 se uskuteční 22. dubna 2016. Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky. Přihlášky k přjímacímu řízení je nutné doručit do školy do 15. března 2016. Na nástěnce tohoto webu najdete kritéria pro přijetí do oboru sociální činnost a oboru ošetřovatel. Dále na nástěnce najdete formulář přihlášky, který si můžete vytisknout (obsahuje dvě strany).

Obory vzdělání

Obor maturitní: Sociální činnost (75-41-M/01) (přijímáme 50 uchazečů)

Během 2. ročníku si žáci zvolí jeden z oborů dle školních vzdělávacích programů:
• Sociální vychovatelství
• Sociální pečovatelství.
V obou oborech se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických, zdravotnických zařízeních a ve státní správě.
V oboru sociální vychovatelství se žáci zaměřují na specifickou výchovnou a pedagogickou práci zaměřenou pro potřebné občany.
V oboru sociální pečovatelství se žáci zaměřují na péči o nemocné a postižené.
Obory jsou plně akreditované pro práci v sociálních službách!

Obor zdravotnický střední s výučním listem: Ošetřovatel (53-41-H/01) (přijímáme 20 uchazečů)

V tomto oboru se žáci připravují k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.


Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku