Výročí 1. rok FAIRTRADOVÁ ŠKOLA26.10.2015

Výroční fairtradová oslava na SOŠS-EA
22. 10. 2015 jsme oslavili první výročí udělení titulu Fairtradová škola. Tento status má v ČR pouze patnáct škol a pro nás představuje další alternativu k sociální činnosti.
Fair trade nejsou jen pravidelné školní akce spojené s prodejem fairtradových produktů, ale i rozšiřování myšlenky férového obchodu, která rovněž napomáhá osvětě neméně důležitého tématu, které se týká nás všech – klimatických změn.
Oslava se konala v tělocvičně školy a kromě studentů a učitelů se jí zúčastnili i ředitel Ekumenické akademie Praha pan Dr. Jiří Silný a jeho kolegyně. Pro studenty prvních a druhých ročníků uspořádali „klimatickou snídani“, při které se studenti seznámili s dopady každodenních činností (jakou je třeba snídaně) na globální klima. Rovněž nám byla zapůjčena výstava „Moje volba“ o mnohdy těžkých životních volbách lidí žijících v zemích tzv. Globálního jihu.
Na akci nechyběly informace a fotografie ilustrující naši roční činnost, stánky s řemeslnými i ‚jedlými‘ FT výrobky a dort, který upekla jedna ze studentek našeho týmu, Míša Mazurová.
Sledujeme stále větší zájem i ze stran studentů nižších ročníků, takže věříme, že činnost v oblasti fair tradu se bude na naší škole nadále rozvíjet.


Autor: Mgr. David Hanuš


Zpět na předchozí stránku