PODĚKOVÁNÍ ŠKOLE A NOMINACE

06.11.2017

V pátek 3. listopadu 2017 naše škola obdržela poděkování od Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se zaměstnavateli. Zároveň s poděkováním byla škola nominována mezi 18 středními školami v kraji na ocenění ŠKOLA FIRMĚ 2017. Za nominaci a výbornou spolupráci děkujeme Královéhradeckému zdra ...Více

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

17.10.2017
Od září 2018 otevíráme obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT.V tomto oboru se žáci připravují na práci zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Uplatnění absolventi nacházejí ve všech zdravotnických zařízeních. ...Více

SANITÁŘ - akreditovaný kvalifikační kurz

21.09.2017
Ve středu 20. září 2017 jsme zahájili akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ. Sešli jsme se v plném počtu a snažíme se, aby se účastnící kurzu dozvěděli co nejvíce potřebných infomací nejen k úspěšnému složení závěrečné zkoušky, ale i pro jejich obětavou práci. Po teoretické části vzdělávání u nás bude následovat praktická část u našeho hlavního partnera Oblastní nemocnice Náchod a.s. ...Více

Adaptační kurz

13.09.2017
Jako již tradičně zahájili studenti 1. ročníku školní rok příjemnou akcí. První školní dny strávili se svými třídními učiteli a paní učitelkou Štěpánovou v chatové osadě Ostružno u Jičína, kde proběhl jejich seznamovací pobyt.
I přes nepříznivou předpověď jim počasí přálo, a tak se hrály různé společenské a sportovní hry. Ve středu se dokonce všichni vydali na celodenní túru do P ...Více

Akreditovaný kurz SANITÁŘ

03.07.2017
Akreditovaný kurz SANITÁŘ
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. nabízí vzdělání v oboru SANITÁŘ, č. akreditace MZDR 9959/2017-7/ONP.
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, disp ...Více