Příprava na výuku zahájena!

Firma Ametek elektromotory, s. r. o., Náchod podporuje učitele!

 

Dnes ředitel Střední odborné školy sociální a zdravotnické Náchod David Hanuš společně se svou zástupkyní Monikou Lázňovskou převzali věcný dar od zástupce firmy Ametek elektromotory v podobě 15 kusů ochranných obličejových štítů.

Výroba ochranných štítů pro naši školu mě osobně potěšila a velmi si této podpory Vážím. Využití štítů učitelům usnadní komunikaci se žáky a vytvoří příjemnější podmínky pro výuku, která nám začne již v pondělí 11. května, kdy          do školy přijdou první žáci  posledních ročníků“, uvádí ředitel školy.

 

Děkujeme za podporu!


Pomoc ve stavu nouze

Vážení spoluobčané,

v této krizové situaci kvůli šířící se ničivé epidemii koronaviru chceme pomáhat, kde je potřeba.
Ve škole jsme zajistili hlídání dětí zaměstnanců náchodské nemocnice a Královéhradecké lékárny. Každé ráno nám lékaři, sestřičky či pracovníci z laboratoří vodí své děti, aby mohli být plně k dispozici současné krizi v nemocnici. Děti jsou ve věku od 4 do 12 let. Naši učitelé jako dobrovolníci s dětmi dělají domácí úkoly, hrají si s nimi, sportují či se dívají na pohádky. Paní uklízečka je po celý den k dispozici a neustále dokola dezinfikuje kliky, dveře, záchody, podlahy, atd. Svačiny a pití si děti nosí z domova a obědy zajišťuje nemocnice.
A během toho učitelky doma šijí roušky, kterých je v tuto chvíli stále nedostatek. Učitelky odborných zdravotnických předmětů jsou plně k dispozici náchodské nemocnici.
I naši žáci se aktivně zapojili do práce, kde je to nejvíce zapotřebí. Někteří pracují ve zdravotnictví např. v integrovaném záchranném systému a jiní jsou v sociálních zařízeních jako např. v domovech důchodců. Další se hlásí, že budou ve škole hlídat děti.
V tuto chvíli tvoříme databázi dalších dobrovolníků, kterým by doma byla dlouhá chvíle a chtěli by pomoci ať s hlídáním dětí zdravotnických pracovníků či s dalšími činnostmi, které budou v sociální či zdravotnické oblasti potřebné.
Těm, kteří se již zapojili moc děkuji.

David Hanuš, ředitel školy 


Exkurze do firmy Batist Medical a. s. v Červeném Kostelci

28. ledna 2020 se žákyně a žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra zúčastnili exkurze ve firmě BATIST Medical a. s. – výrobce zdravotnických pomůcek v Červeném Kostelci.
Žáci měli možnost nahlédnout do technologie výroby jednorázových zdravotnických pomůcek a také do výroby obvazového materiálu, se kterým ve svém budoucím zaměstnání budou samozřejmě pracovat.
Děkujeme řediteli Ing. Tomáši Mertlíkovi za spolupráci na těchto aktivitách, které propojují školu s jeho firmou a také za jeho podporu (dar ve formě jednorázových pomůcek a obvazového materiálu), která pomáhá učitelům zlepšit kvalitu praktické výuky ve škole a současně žákům umožní pracovat s materiálem, který je běžnou součástí ve zdravotnickém provozu.
Poděkování patří také všem zaměstnancům firmy Batist, kteří se při exkurzi žákům věnovali a pomohli návštěvní den organizovat.


Fair trade na naší škole

Fair trade, neboli spravedlivý obchod, dává lidem z Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou KÁVU, KAKAO nebo BANÁNY dostávají spravedlivě zaplaceno a tyto plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí. Děti těchto pěstitelů mohou chodit do školy, jelikož Fair trade mimo jiné zakazuje dětskou práci.

 Na naší škole pořádáme pod vedením paní učitelky Veverkové jednou za 14 dní, vždy o úterní velké přestávce, „Fairtradovou přestávku“. S prodejem kávy a dalšího fairtradového zboží většinou pomáhají dvě studentky - Veronika Hajná (3.A) a Eliška Wagnerová (2.S). Součástí nabízeného sortimentu jsou i pekařské a cukrářské výrobky paní učitelky Veverkové a Elišky Wagnerové a jiných zapálených pekařek.
Některé přestávky se nesou v duchu velkých témat, jako třeba Halloween, Vánoce, sv. Valentýn, St. Patrick´s day…

Pokaždé se radujeme z návštěvy našich učitelů a spolužáků, kteří přijdou podpořit Fair trade, tedy spravedlivý obchod.

Eliška Wagnerová, 2. S


Živá knihovna povolání

Žáci základních škol si mohli na akci Živá knihovna povolání, která se konala v úterý 14. ledna v městském divadle Beránek v Náchodě, vyzkoušet zajímavé profese a mezi nimi i práci PRAKTICKÉ SESTRY.
Naši žáci společně s pedagogy a zaměstnanci náchodské nemocnice předvedli odborné dovednosti a dali možnost žákům základních škol si je vyzkoušet.
Nejvíce uchazeče o zdravotnické obory zajímal odběr krve a aplikace injekcí. Sami si to na trenažerech vyzkoušeli a můžeme říct, že se jim dařilo. Další stanoviště se věnovala první pomoci dospělého a malého dítěte, měření tlaku a kyslíku v krvi a péči o lůžko.
Vážné zájemce o zdravotnické obory zveme na Den otevřených dveří na středu 22. ledna 2020.Noví absolventi kurzu sanitář

V pátek 6. prosince 2019 úspěšně ukončilo 17 účastníků akreditovaný kvalifikační kurz. 

Všem zúčastněným gratulujeme ke složení závěrečné zkoušky. Z jejich úspěchu se raduje i hlavní sestra náchodské nemocnice Mgr. Markéta Vyhnanovská.
Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Ve středu 4. prosince jsme uspořádali Den otevřených dveří. Učitelé spolu se studenty připravili ukázky výuky v jednotlivých třídách. Návštěvníci školy a uchazeči o studium, si mohli vyzkoušet odborné činnosti praktických sester (aplikaci klyzmatu, odběry krve, cévkování, měření tlaku, práci s oxymetrem, aplikaci injekcí…), dále si mohli poskládat model torza lidského těla v odborné učebně přírodních věd, vyzkoušet si zásady první pomoci na polytraumatické figuríně.

Uchazeči o obor sociální činnost si mohli v učebnách metodik výchov vyrobit vánoční svícen, zazpívat si a vyzkoušet si tělesnou zdatnost v tělocvičně. Velkým lákadlem byla nová keramické dílna, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Nedílnou součástí Dne otevřených dveří byl i fairtradový stánek, ve kterém bylo možné zakoupit si „férově“ vyrobené zboží.

Zájemce o prohlídku jsme vítali ve vánočně vyzdobené škole a po celé odpoledne vládla ve škole milá a dobrosrdečná sváteční atmosféra.


Děkujeme všem, kteří se na průběhu Dne otevřených dveří podíleli.


Mikulášské besídky nejen v naší škole

Ve čtvrtek 5. prosince přišel do školy Mikuláš s čerty a anděly. Nejdříve tři kostýmované skupiny navštívily mateřské školy v Náchodě a Novém Městě nad Metují a také Betánii v Náchodě. Když měli za sebou odměňování dětí a klientů, přišli studenti   3. A do školy a hlavně čerti zkoumali, kteří studenti byli hodní a kteří mají na svém kontě prohřešky. Samozřejmě nevynechali ani naše pedagogy.

Mikulášské besídky se vydařily a další byla na řadě v pátek v MŠ Alšova v Náchodě. Do této školky se vypravily žákyně ze třídy 2. S. Nutno dodat, že besídky na téma Mikuláš začaly už v pátek 29.listopadu, kdy se skupina studentek ze 2.S přestrojila za Mikuláše, anděla a čerta a úřadovala v MC Hopsáček v Náchodě.Projektový den Ozvěny 17. listopadu

V pátek 22. listopadu 2019 jsme uspořádali vzdělávací projektový den pro studenty 3. a 4. ročníku maturitního studia. Projektový den s názvem Ozvěny 17. listopadu měl studentům připomenout události z roku 1989, ale také z roku 1939.

Projektového dne se účastnil Mgr. Zdeněk Bárta, evangelický farář a bývalý politik, který v letech 2000 – 2006 zastával úřad senátora v obvodu Litoměřice. V době normalizace byl pan Bárta v disentu a byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a také spolupracovníkem VONSu.

Studenti měli tu čest zaposlouchat se do živého vyprávění o době minulé. S panem Bártou diskutovali, ptali se a určitě si odnesli mnoho impulzů pro přemýšlení a konání ve svém životě. Základním mottem celého programu byla cena svobody a její nesmírný význam pro život člověka.

Projektový den byl zahájen promítáním filmu Z dopisů psaných přes železnou oponu. Tento film je součástí projektu Příběhy bezpráví a Měsíc filmu na školách, které zaštiťuje organizace Člověk v tísni.Nominace na ocenění Firma škole a škola firmě

Oblastní nemocnice Náchod, největší nemocnice Královéhradeckého kraje, nás jako významného sociálního partnera v oblasti přípravy budoucích zdravotnických nelékařských pracovníků nominovala na ocenění FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ. Tato nominace je pro nás prestižní, protože školu v rámci kraje zviditelňuje jako dobře spolupracující s nemocnicí a dobře připravující své žáky na budoucí povolání v rámci odborného výcviku a praktického vyučování. Slavnostního aktu zveřejnění nominovaných se účastnilo vedení Královéhradeckého kraje v čele s náměstkyní hejtmana pro školství Martinou Berdychovou a vedení Hospodářské komory Královéhradeckého kraje.Návštěva Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

24. října 2019 pořádalo SVČ Déčko Náchod 21. ročník Běhu do zámeckých schodů. Závodu se tradičně účastnilo i družstvo dívek a družstvo chlapců z naší školy. Obě naše družstva po zámeckých schodech vystoupala pro krásná 3.    místa.
Našim sportovcům gratulujeme a děkujeme jim za získání bronzových putovních pohárů.Tradiční běh do zámeckých schodů


24. října 2019 pořádalo SVČ Déčko Náchod 21. ročník Běhu do zámeckých schodů. Závodu se tradičně účastnilo i družstvo dívek a družstvo chlapců z naší školy. Obě naše družstva po zámeckých schodech vystoupala pro krásná 3. místa.

Našim sportovcům gratulujeme a děkujeme jim za získání bronzových putovních pohárů.Nábory žáků jsou v plném proudu!

V pátek 8. 11. 2019 byla slavnostně zahájena Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Náchodě. Naše škola měla společný stánek s náchodskou nemocnicí a uchazeči o studium ze základních škol měli možnost získat informace nejen od našich pedagogů a žáků, ale i od zástupců nemocnice. Velmi nás potěšilo, že se u našeho stánku zastavila a s žáky si popovídala náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová. Také nás přišel pozdravit ředitel ZŠ Komenského Náchod a místostarosta města Náchoda František Majer.
Budoucí praktické sestry na Náchodských mezioborových dnech


Dne 17. 10. 2019 se naši žáci 1. a 2. ročníku oboru praktická sestra zúčastnili
14. ročníku Náchodských mezioborových dnů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v Náchodě.                  

Přednášky se zabývaly aktuálními tématy z oboru chirurgie, kardiologie a dalších oborů. Pro budoucí praktické sestry jsou tyto informace jistě velkým přínosem. Děkujeme tímto společnosti EDUMED za vstřícný přístup a těšíme se na další spolupráci.Přednáška na téma Prevence kyberšikany

pátek 20. 9. 2019 navštívil naši školu kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, koordinátor prevence Policie ČR, který zde měl přednášku na téma: Prevence kyberšikany. 

Pan kpt. Moravčík na konkrétních případech prezentoval studentům, jakými způsoby na ně může pachatel na internetu přes jejich FB či IG účty zaútočit a kam až může vést jeho chování. Na odstrašujících případech z praxe ukázal dopady kyberšikany na pachatele i na oběť. Během chvilky studentům názorně předvedl, podle jakých znaků na jejich účtech si je pachatel „přečte“, a jak s nimi může navázat komunikaci. Následně mluvil o způsobech, jakými mohou studenti zareagovat na podezřelé účty, kam se mají obrátit, pokud budou mít nějaké pochyby, nebo co mají případně dělat, když se s kyberšikanou setkají. Studenty nejvíce zaujalo, když jim pan kapitán na jejich vlastních účtech ukazoval, co mají dobře a co špatně nastavené a čemu by se měli v komunikaci na internetu vyhnout. Důraz pan Moravčík kladl na roli fotografií na internetových stránkách a účtech.


O všech nástrahách a problémech internetu mluvil pan kapitán otevřeně, což vedlo studenty k četným přímým dotazům. Po přednášce byl kpt. Moravčík v obležení studentů, kteří chtěli od profesionála zkontrolovat, zda mají nezávadné internetové účty, a chtěli si nechat poradit, co by na svých účtech měli změnit, aby tyto byly bezpečné.


Pohádkový les v novém

Pod názvem Putování za poznáním pořádali 26. září 2019 studenti druhého a třetího ročníku oboru sociální činnost SOŠ sociální a zdravotnické - EA naučnou stezku pro klienty a žáky ze ZŠ a MŠ speciální NONA, stacionáře CESTA a PŠ a ZŠ a MŠ J. Zemana. Účastníci Putování putovali po trase v Bělovsi a cestou plnili různé úkoly. Během putování byli provázeni pohádkovými postavičkami, což byli samozřejmě naši studenti v povedených maskách.
Akce se velmi vydařila, všichni zúčastnění byli spokojení a přálo nám i počasí.
Naše poděkování patří dobrovolným hasičům z Bělovse za již tradiční zapůjčení zbrojnice.
Poděkováním pro naše studenty byli samotní „poutníci“, což potvrzují slova jednoho z pořadatelů: „Největší radost mi udělaly ty usměvavé děti plné energie a nadšení.“


Adaptační kurz v Bělči nad Orlicí

V prvním zářijovém týdnu (2. – 4. 9. 2019) se uskutečnil seznamovací pobyt žáků 1. ročníku v Bělči nad Orlicí v táboře J. A. Komenského, což je nedaleko Třebechovic pod Orebem.
I přes počáteční nepřízeň počasí se „adapťák“ vyznačoval skvělou náladou. Velký úspěch měly seznamovací hry, díky kterým se prolomily počáteční komunikační bariéry. Vítaným zpestřením pro žáky byl jistě i výlet do nedalekého skanzenu v Krňovicích.

Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme a přejeme úspěšný vstup do středoškolského života!

Za 1. ročník Mgr. Petra FrýbováZahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. jsme zahájili školní rok 2019/20. Do lavic prvního ročníku zasedlo celkem 65 žáků. Z toho 29 praktických sester, 21 sociálních vychovatelů a 15 ošetřovatelů.

Všichni prváci odjíždějí na tři dny na zahajovací kurz do tábora v Bělči nad Orlicí.


Všem přejeme úspěšný nový školní rok!Dny zdraví v Rychnově nad Kněžnou

Naše žákyně, budoucí praktické sestry, a učitelé se spolu s pracovníky Oblastní nemocnice Náchod a.s. aktivně zúčastnili Dnů zdraví. Akce proběhla 17. dubna na stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Žákyně předvedly své dovednosti a přítomným měřily krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi, předvedly první pomoc na figurínách dospělého člověka a malého dítěte a nebo obvazové techniky na fingovaných zraněních. Program zaujal mnoho lidí, a dokonce i pana hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, který si také nechal změřit tlak. Naše žákyně nejvíce zaujal olympijský vítěz Roman Šebrle, se kterým se rády vyfotografovaly.Stipendium pro naše studenty, budoucí praktické sestry

Nadační fond pro podporu náchodské nemocnice má připravené finanční prostředky na stipendia pro naše žáky oboru Praktická sestra. Podporu v celkové výši 80 000,- Kč mohou žáci čerpat po dobu studia již od 2. ročníku. "Tato finanční pomoc by měla být i jistou motivací, aby žáci po dokončení studia posílili řady zdravotnického personálu náchodské nemocnice" vyjádřil starosta Náchoda Jan Birke.Společnost BATIST Medical, a.s. podporuje naši školu

Spolupráce naší školy s městem Náchod a náchodskou nemocnicí dostává další rozměr. Společnost BATIST Medical, a.s. se stala partnerem Nadačního fondu na podporu náchodské nemocnice. V pondělí 8. dubna ředitel školy David Hanuš převzal z rukou majitele firmy Batist MEDICAL Tomáše Mertlíka věcný dar v hodnotě 50 000,- Kč. Jedná se o materiální vybavení odborných učeben ošetřovatelství. Tímto okamžikem byla nastartována vzájemná spolupráce a pokračující podpora naší školy. Slavnostního předání daru se účastnili starosta Náchoda Jan Birke, ředitelka Oblasní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová a její náměstek Martin Kyntera. Za podporu děkujeme.Projektový den 2019

Ve čtvrtek 4. dubna se konal již 9. Projektový den tentokrát zaměřený na pomoc potřebným lidem na Filipínách a v Sýrii. Po celý týden jsme v knihovně pořádali výstavu materiálů o uvedených zemích a jejich problémech. Součástí výstavy byly i výrobky studentů. Na výstavu přišli i děti z okolních mateřských škol a klienti sociálních zařízení. Působivým zakončením letošního Projektového dne bylo poselství všech studentů školy vyjádřené společným tanečním vystoupením všech tříd, které koordinovala a se studenty nacvičila naše absolventka Jana Faltová.Otevření nové odborné učebny biologie, fyziky a chemie

Studenti a učitelé se dočkali nové odborné učebny pro výuku předmětů biologie, fyziky a chemie. Právě dnes ve středu 27. března 2019 byla tato moderně vybavená učebna slavnostně otevřena. Vybavení učebny bylo doplněno i o pomůcky pro provádění chemických a biologických pokusů. Pro tyto účely byla v učebně instalována i výkonná digestoř.
Jako první do laboratoře zasedli žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra. „Věřím, že učebna přispěje ke zkvalitnění výuky a učitelé využijí nových možností, které učebna nabízí,“ sdělil ředitel školy David Hanuš při slavnostním otevření.Návštěva starosty Náchoda a ředitelky náchodské nemocnice

Starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová podporují studenty naší náchodské zdravotnické školy.
V pátek 15. 2. navštívili školu Jan Birke a Ivana Urešová. Oba přišli vyjádřit zájem o absolventy naší školy, zejména pak o absolventy oboru Praktická sestra. Nemocnice má nyní nedostatek středního zdravotnického personálu. Starosta studentkám popsal, jak se nyní buduje supermoderní nemocnice za 1,2 miliardy Kč, ve které budou moct najít své budoucí povolání. Starosta se snažil motivovat studentky, aby po studiu nastoupily do náchodské nemocnice.