Dny zdraví v Rychnově nad Kněžnou

Naše žákyně, budoucí praktické sestry, a učitelé se spolu s pracovníky Oblastní nemocnice Náchod a.s. aktivně zúčastnili Dnů zdraví. Akce proběhla 17. dubna na stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Žákyně předvedly své dovednosti a přítomným měřily krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi, předvedly první pomoc na figurínách dospělého člověka a malého dítěte a nebo obvazové techniky na fingovaných zraněních. Program zaujal mnoho lidí, a dokonce i pana hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, který si také nechal změřit tlak. Naše žákyně nejvíce zaujal olympijský vítěz Roman Šebrle, se kterým se rády vyfotografovaly.


Stipendium pro naše studenty, budoucí praktické sestry

Nadační fond pro podporu náchodské nemocnice má připravené finanční prostředky na stipendia pro naše žáky oboru Praktická sestra. Podporu v celkové výši 80 000,- Kč mohou žáci čerpat po dobu studia již od 2. ročníku. "Tato finanční pomoc by měla být i jistou motivací, aby žáci po dokončení studia posílili řady zdravotnického personálu náchodské nemocnice" vyjádřil starosta Náchoda Jan Birke.Společnost BATIST Medical, a.s. podporuje naši školu

Spolupráce naší školy s městem Náchod a náchodskou nemocnicí dostává další rozměr. Společnost BATIST Medical, a.s. se stala partnerem Nadačního fondu na podporu náchodské nemocnice. V pondělí 8. dubna ředitel školy David Hanuš převzal z rukou majitele firmy Batist MEDICAL Tomáše Mertlíka věcný dar v hodnotě 50 000,- Kč. Jedná se o materiální vybavení odborných učeben ošetřovatelství. Tímto okamžikem byla nastartována vzájemná spolupráce a pokračující podpora naší školy. Slavnostního předání daru se účastnili starosta Náchoda Jan Birke, ředitelka Oblasní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová a její náměstek Martin Kyntera. Za podporu děkujeme.Projektový den 2019

Ve čtvrtek 4. dubna se konal již 9. Projektový den tentokrát zaměřený na pomoc potřebným lidem na Filipínách a v Sýrii. Po celý týden jsme v knihovně pořádali výstavu materiálů o uvedených zemích a jejich problémech. Součástí výstavy byly i výrobky studentů. Na výstavu přišli i děti z okolních mateřských škol a klienti sociálních zařízení. Působivým zakončením letošního Projektového dne bylo poselství všech studentů školy vyjádřené společným tanečním vystoupením všech tříd, které koordinovala a se studenty nacvičila naše absolventka Jana Faltová.Otevření nové odborné učebny biologie, fyziky a chemie

Studenti a učitelé se dočkali nové odborné učebny pro výuku předmětů biologie, fyziky a chemie. Právě dnes ve středu 27. března 2019 byla tato moderně vybavená učebna slavnostně otevřena. Vybavení učebny bylo doplněno i o pomůcky pro provádění chemických a biologických pokusů. Pro tyto účely byla v učebně instalována i výkonná digestoř.
Jako první do laboratoře zasedli žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra. „Věřím, že učebna přispěje ke zkvalitnění výuky a učitelé využijí nových možností, které učebna nabízí,“ sdělil ředitel školy David Hanuš při slavnostním otevření.Návštěva starosty Náchoda a ředitelky náchodské nemocnice

Starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová podporují studenty naší náchodské zdravotnické školy.
V pátek 15. 2. navštívili školu Jan Birke a Ivana Urešová. Oba přišli vyjádřit zájem o absolventy naší školy, zejména pak o absolventy oboru Praktická sestra. Nemocnice má nyní nedostatek středního zdravotnického personálu. Starosta studentkám popsal, jak se nyní buduje supermoderní nemocnice za 1,2 miliardy Kč, ve které budou moct najít své budoucí povolání. Starosta se snažil motivovat studentky, aby po studiu nastoupily do náchodské nemocnice.