Projekt: 

ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SOŠ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/00067 04

je spolufinancován Evropskou unií. 

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


FAIR TRADE(FT) = SPRAVEDLIVÝ OBCHOD

FT je obchodní partnerství, jehož zájmem je zlepšení životních podmínek lidí pracujících v zemích tzv. globálního Jihu. Jedná se o producenty nalézající se na okraji obchodního zájmu, kteří proto dennodenně řeší otázky přežití. Ve své situaci jsou odkázáni na různé překupníky, kteří vykupují produkty za podprůměrné ceny, nebo neplatí vůbec. Pěstitelé jsou tak tlačeni k nouzovým řešením, která jsou svými dopady z hlediska lidských práv, ale také udržitelného rozvoje, alarmující. Jedná se například o využívání dětské práce, nevyplácení mezd, otřesné pracovní podmínky, pěstování monokultur, využívání škodlivých hnojiv, postřiků apod. Z rozvojových zemí přitom přichází na náš trh velké množství zboží, které nelze získat jinak, než dovozem (káva, čokoláda, kakao, banány atd.).


FT není lhostejný k problémům světa
Etika, udržitelnost a transparentnost mají být mostem mezi producenty a spotřebiteli. Jakým způsobem se o to FT zasazuje? V rámci FT existují standardy, které mají zajistit udržitelnou budoucnost. Pěstitelům nabízí:

 • dlouhodobé obchodní vztahy a přímý kontakt s dovozci
 • předfinancování produkce
 • stabilní a existenci zajišťující minimální výkupní ceny nezávislé na kolísavosti trhu
 • fairtradové prémie určené na realizaci společných rozvojových projektů v rámci komunity
 • vyšší ceny za produkty pocházející z ekologického zemědělství
 • udržitelné zemědělské postupy šetrnější k životnímu prostředí
 • zákaz nucené a nelegální dětské práce
 • důstojné a bezpečné pracovní podmínky
 • Souhrnně lze říci, že se pěstitelům dostává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Nejsou právě tyto možnosti to, co si i západní svět přeje pro chudé země a o co už dlouho usilují charitativní a humanitární organizace? Rozdílem je, že prostřednictvím FT není celkový prospěch jen na straně producentů, nýbrž i spotřebitelů. Díky certifikaci FT má spotřebitel jistotu:
 • kontroly dodržování lidských práv
 • původu jeho zboží (zveřejňování celého obchodního řetězce)
 • podpory konkrétních pracujících chudých lidi
 • dodržování základních pravidel ekologicky šetrného pěstování
 • ceny odpovídající nákladům na pěstování, výrobu a platy zaměstnanců
 • Koupí férového zboží spotřebitel potvrzuje velice důležitý fakt a to, že si je vědom své odpovědnosti za svět ve svém „nákupním košíku“.Fairtrade je totiž „mnohem více než ochranná známka - má jasný rozvojový cíl: změnit naše spotřební chování směrem k větší odpovědnosti a tím snížit chudobu v zemích globálního Jihu.“ (Produkty Fairtrade. Fairtrade Česká republika)

-Hana Havlová-