Čím se škola liší od ostatních škol?
Vedle výuky se škola snaží v žácích podněcovat hodnotné lidské vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Škola organizuje různé vzdělávací, zábavné a zážitkové akce s oborovým zaměřením. Dále se zapojuje do mnoha veřejných sbírek, účastní se provozů mnoha sociálních, zdravotnických, výchovných, vzdělávacích a jiných zařízení, zapojuje se do humanitárních vnitrostátních i mezinárodních akcí a každý rok připravuje pro všechny předškoláky z Náchoda a okolí různé akce.

Ostatní podmínky pro žáky
V blízkosti školy je možné pro žáky zajistit ubytování v Domově mládeže (ul. Pražská 931), tel.: +420 491 423 241 a dále celodenní stravování ve školní jídelně v Raisově ul., tel.: +420 725 591 370. 

V blízkosti školy se nachází autobusové a vlakové nádraží. 

Žáci přispívají škole na její činnost a na školní a studentské akce 1 000,- Kč na školní rok.