Studium
Ve škole se vyučuje obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu Sociální činnost (kód oboru 75-41-M/01). Škola poskytuje na základě školního vzdělávacího programu vzdělání v denní formě studia v následujících oborech:
  • sociální vychovatelství
  • sociální pečovatelství
V obou oborech se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě.
V oboru sociální vychovatelství se žáci zaměřují na specifickou výchovnou pedagogickou práci zaměřenou pro potřebné občany.
V oboru sociální pečovatelství se žáci zaměřují na péči o nemocné a postižené.
Oba obory jsou plně akreditované pro práci v sociálních službách.

Škola dále nabízí studium v oboru Ošetřovatel (kód oboru 53-41-H 01).

Délka studia: 3 roky

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení studia a certifikace: vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která má tři části: písemnou, praktickou a ústní. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dosaženým stupněm vzdělání tříletého denního studia je střední vzdělání s výučním listem.
Certifikace je splněna vysvědčením o závěrečné zkoušce s výučním listem.

Profil absolventa: po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale také kompetence ve všeobecném vzdělání. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Ubytování:
Domov mládeže - Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod

Stravování:
Školní jídelna - Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod- 13. prosince 2017 -
08. 11. 2017
Slavnostní předávání osvědčení absolventům vzdělávacího akreditovaného kurzu SANITÁŘ proběhne v pondělí 18. prosince 2017 od 11:30 hodin na náchodské radnici.

10. 08. 2017
Maturitní zkouška podzim 2017 - harmonogramy praktických a ústních zkoušek jsou vyvěšeny na nástěnce tohoto webu.

08. 08. 2017
Přijímací řízení pokračuje. Vyhlásili jsme další kolo přijímacího řízení. Další informace najdete na nástěnce tohoto webu.

30. 06. 2017
LETNÍ PRÁZDNINY - všem přátelům školy přejeme krásné prázdniny. V době prázdnin bude kancelář v provozu každou středu dopoledne, kromě 26.7. a 2. 8. 2017. Začátek nového školního roku je od 4. září 2017.

22. 06. 2017
Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení do školního roku 2017/18. Bližší informace najdete na nástěnce tohoto webu.

09. 06. 2017
Cyklistický kurz-ošetřovatelé 1. ročníku a a žáci oboru sociální činnost 3. ročníku se ve dnech 12.-16. 6. 2017 zúčastní sportovně turitstického kurzu.