Studium
Ve škole se vyučuje obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu Sociální činnost (kód oboru 75-41-M/01). Škola poskytuje na základě školního vzdělávacího programu vzdělání v denní formě studia v následujících oborech:
  • sociální vychovatelství
  • sociální pečovatelství
V obou oborech se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě.
V oboru sociální vychovatelství se žáci zaměřují na specifickou výchovnou pedagogickou práci zaměřenou pro potřebné občany.
V oboru sociální pečovatelství se žáci zaměřují na péči o nemocné a postižené.
Oba obory jsou plně akreditované pro práci v sociálních službách.

Škola dále nabízí studium v oboru Ošetřovatel (kód oboru 53-41-H 01).

Délka studia: 3 roky

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení studia a certifikace: vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která má tři části: písemnou, praktickou a ústní. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Dosaženým stupněm vzdělání tříletého denního studia je střední vzdělání s výučním listem.
Certifikace je splněna vysvědčením o závěrečné zkoušce s výučním listem.

Profil absolventa: po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale také kompetence ve všeobecném vzdělání. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Ubytování:
Domov mládeže - Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod

Stravování:
Školní jídelna - Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod- 27. června 2017 -
22. 06. 2017
Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení do školního roku 2017/18. Bližší informace najdete na nástěnce tohoto webu.

09. 06. 2017
Cyklistický kurz-ošetřovatelé 1. ročníku a a žáci oboru sociální činnost 3. ročníku se ve dnech 12.-16. 6. 2017 zúčastní sportovně turitstického kurzu.

09. 06. 2017
Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky můžete doručet do 16. 6. 2017

15. 05. 2017
Přijímací řízení-na nástěnce tohoto webu najdete informace ke 2. kolu přijímacího řízení.

15. 02. 2017
JARNÍ PRÁZDNINY-20.-24.2.2017-úřední hodiny během jarních prázdnin út-pá, 9-13 hodin.

06. 12. 2016
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se jde naposled v tomto roce do školy. Ráno od 8 hodin proběhnou vánoční besídky ve třídách a od 10 hodin slavnostní vánoční bohoslužba. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. V úterý 3. ledna se opět sejdeme ve škole.