Předměty
Ve škole se vyučují následující předměty:
 • Český jazyk a literatura
 • Český jazyk
 • Literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Křesťanství a křesťanská etika
 • Matematika
 • Chemie
 • Fyzika
 • Základy přírodních věd
 • Biologie
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Zdravotní nauky
 • Péče o nemocné a postižené
 • Péče o zdraví
 • Sociální péče
 • Základy práva
 • Základy ekonomiky
 • Výpočetní technika a administrativa
 • Osobnostní výchova
 • Péče o nemocné a postižené
 • Organizace volného času
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Literární a dramatická výchova s metodikou
 • Hudební výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Praxe
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Seminář organizace vol.času
 • Dějepisný seminář
 • Seminář výtvarné výchovy
 • Hra na hudební nástroj
 • Seminář sociální práce
 • Hudební výchova s metodikou I
 • Seminář z českého jazyka
 • Společenskovědní základ
 • Dramatická výchova
- 27. května 2017 -
15. 05. 2017
Přijímací řízení-na nástěnce tohoto webu najdete informace ke 2. kolu přijímacího řízení.

15. 02. 2017
JARNÍ PRÁZDNINY-20.-24.2.2017-úřední hodiny během jarních prázdnin út-pá, 9-13 hodin.

06. 12. 2016
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se jde naposled v tomto roce do školy. Ráno od 8 hodin proběhnou vánoční besídky ve třídách a od 10 hodin slavnostní vánoční bohoslužba. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. V úterý 3. ledna se opět sejdeme ve škole.

23. 11. 2016
Od středy 23. 11. do pátku 25. 11. 2016 bude odkaz na Bakaláře z technických důvodů nedostupný. Děkujeme za pochopení.

25. 08. 2016
Maturitní zkoušky podzim 2016- harmonogram MZ je uveden na nástěnce tohoto webu.

11. 02. 2016
Hodnocení v náhradním termínu za 1. pol. školního roku 2015/16-rozpis termínů je uveden na nástěnce tohoto webu.