Předměty
Ve škole se vyučují následující předměty:
 • Český jazyk a literatura
 • Český jazyk
 • Literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Křesťanství a křesťanská etika
 • Matematika
 • Chemie
 • Fyzika
 • Základy přírodních věd
 • Biologie
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Zdravotní nauky
 • Péče o nemocné a postižené
 • Péče o zdraví
 • Sociální péče
 • Základy práva
 • Základy ekonomiky
 • Výpočetní technika a administrativa
 • Osobnostní výchova
 • Péče o nemocné a postižené
 • Organizace volného času
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Literární a dramatická výchova s metodikou
 • Hudební výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Praxe
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Seminář organizace vol.času
 • Dějepisný seminář
 • Seminář výtvarné výchovy
 • Hra na hudební nástroj
 • Seminář sociální práce
 • Hudební výchova s metodikou I
 • Seminář z českého jazyka
 • Společenskovědní základ
 • Dramatická výchova
- 22. července 2017 -
30. 06. 2017
LETNÍ PRÁZDNINY - všem přátelům školy přejeme krásné prázdniny. V době prázdnin bude kancelář v provozu každou středu dopoledne, kromě 26.7. a 2. 8. 2017. Začátek nového školního roku je od 4. září 2017.

22. 06. 2017
Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení do školního roku 2017/18. Bližší informace najdete na nástěnce tohoto webu.

09. 06. 2017
Cyklistický kurz-ošetřovatelé 1. ročníku a a žáci oboru sociální činnost 3. ročníku se ve dnech 12.-16. 6. 2017 zúčastní sportovně turitstického kurzu.

09. 06. 2017
Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky můžete doručet do 16. 6. 2017

15. 05. 2017
Přijímací řízení-na nástěnce tohoto webu najdete informace ke 2. kolu přijímacího řízení.

15. 02. 2017
JARNÍ PRÁZDNINY-20.-24.2.2017-úřední hodiny během jarních prázdnin út-pá, 9-13 hodin.