Předměty
Ve škole se vyučují následující předměty:
 • Český jazyk a literatura
 • Český jazyk
 • Literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Občanská nauka
 • Křesťanství a křesťanská etika
 • Matematika
 • Chemie
 • Fyzika
 • Základy přírodních věd
 • Biologie
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Zdravotní nauky
 • Péče o nemocné a postižené
 • Péče o zdraví
 • Sociální péče
 • Základy práva
 • Základy ekonomiky
 • Výpočetní technika a administrativa
 • Osobnostní výchova
 • Péče o nemocné a postižené
 • Organizace volného času
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Výtvarná výchova s metodikou
 • Literární a dramatická výchova s metodikou
 • Hudební výchova s metodikou
 • Tělesná výchova s metodikou
 • Praxe
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Seminář organizace vol.času
 • Dějepisný seminář
 • Seminář výtvarné výchovy
 • Hra na hudební nástroj
 • Seminář sociální práce
 • Hudební výchova s metodikou I
 • Seminář z českého jazyka
 • Společenskovědní základ
 • Dramatická výchova
- 21. listopadu 2017 -
08. 11. 2017
Slavnostní předávání osvědčení absolventům vzdělávacího akreditovaného kurzu SANITÁŘ proběhne v pondělí 18. prosince 2017 od 11:30 hodin na náchodské radnici.

10. 08. 2017
Maturitní zkouška podzim 2017 - harmonogramy praktických a ústních zkoušek jsou vyvěšeny na nástěnce tohoto webu.

08. 08. 2017
Přijímací řízení pokračuje. Vyhlásili jsme další kolo přijímacího řízení. Další informace najdete na nástěnce tohoto webu.

30. 06. 2017
LETNÍ PRÁZDNINY - všem přátelům školy přejeme krásné prázdniny. V době prázdnin bude kancelář v provozu každou středu dopoledne, kromě 26.7. a 2. 8. 2017. Začátek nového školního roku je od 4. září 2017.

22. 06. 2017
Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení do školního roku 2017/18. Bližší informace najdete na nástěnce tohoto webu.

09. 06. 2017
Cyklistický kurz-ošetřovatelé 1. ročníku a a žáci oboru sociální činnost 3. ročníku se ve dnech 12.-16. 6. 2017 zúčastní sportovně turitstického kurzu.