Fair trade (FT) = spravedlivý obchod
FT je obchodní partnerství, jehož zájmem je zlepšení životních podmínek lidí pracujících v zemích tzv. globálního Jihu. Jedná se o producenty nalézající se na okraji obchodního zájmu, kteří proto dennodenně řeší otázky přežití. Ve své situaci jsou odkázáni na různé překupníky, kteří vykupují produkty za podprůměrné ceny, nebo neplatí vůbec. Pěstitelé jsou tak tlačeni k nouzovým řešením, která jsou svými dopady z hlediska lidských práv, ale také udržitelného rozvoje, alarmující. Jedná se například o využívání dětské práce, nevyplácení mezd, otřesné pracovní podmínky, pěstování monokultur, využívání škodlivých hnojiv, postřiků apod. Z rozvojových zemí přitom přichází na náš trh velké množství zboží, které nelze získat jinak, než dovozem (káva, čokoláda, kakao, banány atd.).

FT není lhostejný k problémům světa
Etika, udržitelnost a transparentnost mají být mostem mezi producenty a spotřebiteli. Jakým způsobem se o to FT zasazuje? V rámci FT existují standardy, které mají zajistit udržitelnou budoucnost. Pěstitelům nabízí:
 • dlouhodobé obchodní vztahy a přímý kontakt s dovozci
 • předfinancování produkce
 • stabilní a existenci zajišťující minimální výkupní ceny nezávislé na kolísavosti trhu
 • fairtradové prémie určené na realizaci společných rozvojových projektů v rámci komunity
 • vyšší ceny za produkty pocházející z ekologického zemědělství
 • udržitelné zemědělské postupy šetrnější k životnímu prostředí
 • zákaz nucené a nelegální dětské práce
 • důstojné a bezpečné pracovní podmínky
Souhrnně lze říci, že se pěstitelům dostává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Nejsou právě tyto možnosti to, co si i západní svět přeje pro chudé země a o co už dlouho usilují charitativní a humanitární organizace? Rozdílem je, že prostřednictvím FT není celkový prospěch jen na straně producentů, nýbrž i spotřebitelů. Díky certifikaci FT má spotřebitel jistotu:
 • kontroly dodržování lidských práv
 • původu jeho zboží (zveřejňování celého obchodního řetězce)
 • podpory konkrétních pracujících chudých lidi
 • dodržování základních pravidel ekologicky šetrného pěstování
 • ceny odpovídající nákladům na pěstování, výrobu a platy zaměstnanců
Koupí férového zboží spotřebitel potvrzuje velice důležitý fakt a to, že si je vědom své odpovědnosti za svět ve svém „nákupním košíku“.Fairtrade je totiž „mnohem více než ochranná známka - má jasný rozvojový cíl: změnit naše spotřební chování směrem k větší odpovědnosti a tím snížit chudobu v zemích globálního Jihu.“ (Produkty Fairtrade. Fairtrade Česká republika)

-Hana Havlová-
Použité zdroje:
Hruška, J. a Mimra, R.: Jak globálně vzdělávat. Ekumenická akademie Praha. 2012. s. 10 - 11).
Merckaert, J. a Nelh, C.: EKONOMIKA V POHYBU - Nadnárodní společnosti, daňové ráje a přelétavé bohatsví. Glopolis, o.p.s. 2001. s. 20-21
Produkty Fairtrade. Fairtrade Česká republika. (leták)
Není to úplně v pytli. Férový obchod existuje! NaZemi 2013 (brožura)

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
WFTO Europe
Fairtrade Česko a Slovensko
NaZemi
Ekumenická akademie
Aktuální kampaň za férovou čokoládu
Jeden svět o.p.s.
Česko proti chudobě
- 18. července 2019 -
22. 05. 2019
Dne 28. května 2019 od 10:00 proběhne v obřadní síni náchodské radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení.

01. 03. 2019
V době jarních prázdnin budou úřední hodiny v pondělí a v úterý od 12:00 do 14:00 a ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 12:00.

24. 01. 2019
Přihlášky ke studiu doručí uchazeči nejdéle do 1. března 2019 do školy.

24. 01. 2019
Kritéria k přijímacímu řízení jsou vyvěšena na tomto webu v kategorii přijímací řízení.

24. 01. 2019
Pololetní prázdniny jsou v náhradním termínu v pondělí 4. února 2019, kromě tříd 3.O a 4. ročníku. Ty mají pololetní prázdniny 11. 2. 2019.

17. 12. 2018
ŘEDITELSKÉ VOLNO - ve dnech 3.-4. ledna 2019 bude ředitelské volno. Žáci po vánočních prázdninách nastoupí do školy dne 7. ledna 2019. Maturitní zkouška - 4.A ústní 16.-21.5.2019, praktická MZ 23.-25.4., 4.B ústní 22.-24. 5. 2019, praktická MZ 26.-30.4.2019