POMOc ve stavu nouze                               

Fair trade na naší škole                   

 

EXKURZE DO FIRMY BATIST MEDICAL A.S. V ČERVENÉM KOSTELCI 
Vážení spoluobčané,

v této krizové situaci kvůli šířící se ničivé epidemii koronaviru chceme pomáhat, kde je potřeba.
Ve škole jsme zajistili hlídání dětí zaměstnanců náchodské nemocnice a Královéhradecké lékárny. Každé ráno nám lékaři, sestřičky či pracovníci z laboratoří vodí své děti, aby mohli být plně k dispozici současné krizi v nemocnici. Děti jsou ve věku od 4 do 12 let. Naši učitelé jako dobrovolníci s dětmi dělají domácí úkoly, hrají si s nimi, sportují či se dívají na pohádky. Paní uklízečka je po celý den k dispozici a neustále dokola dezinfikuje kliky, dveře, záchody, podlahy, atd. Svačiny a pití si děti nosí z domova a obědy zajišťuje nemocnice.
A během toho učitelky doma šijí roušky, kterých je v tuto chvíli stále nedostatek. Učitelky odborných zdravotnických předmětů jsou plně k dispozici náchodské nemocnici.
I naši žáci se aktivně zapojili do práce, kde je to nejvíce zapotřebí. Někteří pracují ve zdravotnictví např. v integrovaném záchranném systému a jiní jsou v sociálních zařízeních jako např. v domovech důchodců. Další se hlásí, že budou ve škole hlídat děti.
V tuto chvíli tvoříme databázi dalších dobrovolníků, kterým by doma byla dlouhá chvíle a chtěli by pomoci ať s hlídáním dětí zdravotnických pracovníků či s dalšími činnostmi, které budou v sociální či zdravotnické oblasti potřebné.
Těm, kteří se již zapojili moc děkuji.

David Hanuš, ředitel školy
 


Fair trade, neboli spravedlivý obchod, dává lidem z Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou KÁVU, KAKAO nebo BANÁNY dostávají spravedlivě zaplaceno a tyto plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí. Děti těchto pěstitelů mohou chodit do školy, jelikož Fair trade mimo jiné zakazuje dětskou práci.

 Na naší škole pořádáme pod vedením paní učitelky Veverkové jednou za 14 dní, vždy o úterní velké přestávce, „Fairtradovou přestávku“. S prodejem kávy a dalšího fairtradového zboží většinou pomáhají dvě studentky - Veronika Hajná (3.A) a Eliška Wagnerová (2.S). Součástí nabízeného sortimentu jsou i pekařské a cukrářské výrobky paní učitelky Veverkové a Elišky Wagnerové a jiných zapálených pekařek.
Některé přestávky se nesou v duchu velkých témat, jako třeba Halloween, Vánoce, sv. Valentýn, St. Patrick´s day…

Pokaždé se radujeme z návštěvy našich učitelů a spolužáků, kteří přijdou podpořit Fair trade, tedy spravedlivý obchod.

Eliška Wagnerová, 2. S

28. ledna 2020 se žákyně a žáci
1. ročníku oboru Praktická sestra zúčastnili exkurze ve firmě BATIST Medical a. s. – výrobce zdravotnických pomůcek v Červeném Kostelci.
Žáci měli možnost nahlédnout do technologie výroby jednorázových zdravotnických pomůcek a také do výroby obvazového materiálu, se kterým ve svém budoucím zaměstnání budou samozřejmě pracovat.
Děkujeme řediteli Ing. Tomáši Mertlíkovi za spolupráci na těchto aktivitách, které propojují školu s jeho firmou a také za jeho podporu (dar ve formě jednorázových pomůcek a obvazového materiálu), která pomáhá učitelům zlepšit kvalitu praktické výuky ve škole a současně žákům umožní pracovat s materiálem, který je běžnou součástí ve zdravotnickém provozu.
Poděkování patří také všem zaměstnancům firmy Batist, kteří se při exkurzi žákům věnovali a pomohli návštěvní den organizovat.


AktuALITY

9-13/3/20  Jarní prázdniny

07/02/20 Pololetní prázdniny.

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.

17/01/20 Maturitní ples. Jste srdečně zváni.

06/11/19 Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte nám, abychom vás pozvali na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 13. 11. 2019 od 16 hodin.

29-30/10/19 budou probíhat podzimní prázdniny

05/10-12/10/19 výstava na stromech v parku u nádraží. Téma: Pěstování kakaa

17/09/19 ve středu 18/09/19 končí výuka všech tříd ve 13,15 hod.


Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.