Exkurze do firmy BATIST Medical a.s. v Červeném Kostelci                                

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ                      

 

Noví absolventi kurzu sanitář
28. ledna 2020 se žákyně a žáci
1. ročníku oboru Praktická sestra zúčastnili exkurze ve firmě BATIST Medical a. s. – výrobce zdravotnických pomůcek v Červeném Kostelci.
Žáci měli možnost nahlédnout do technologie výroby jednorázových zdravotnických pomůcek a také do výroby obvazového materiálu, se kterým ve svém budoucím zaměstnání budou samozřejmě pracovat.
Děkujeme řediteli Ing. Tomáši Mertlíkovi za spolupráci na těchto aktivitách, které propojují školu s jeho firmou a také za jeho podporu (dar ve formě jednorázových pomůcek a obvazového materiálu), která pomáhá učitelům zlepšit kvalitu praktické výuky ve škole a současně žákům umožní pracovat s materiálem, který je běžnou součástí ve zdravotnickém provozu.
Poděkování patří také všem zaměstnancům firmy Batist, kteří se při exkurzi žákům věnovali a pomohli návštěvní den organizovat.Žáci základních škol si mohli na akci Živá knihovna povolání, která se konala v úterý 14. ledna v městském divadle Beránek v Náchodě, vyzkoušet zajímavé profese a mezi nimi i práci PRAKTICKÉ SESTRY.
Naši žáci společně s pedagogy a zaměstnanci náchodské nemocnice předvedli odborné dovednosti a dali možnost žákům základních škol si je vyzkoušet.
Nejvíce uchazeče o zdravotnické obory zajímal odběr krve a aplikace injekcí. Sami si to na trenažerech vyzkoušeli a můžeme říct, že se jim dařilo. Další stanoviště se věnovala první pomoci dospělého a malého dítěte, měření tlaku a kyslíku v krvi a péči o lůžko.
Vážné zájemce o zdravotnické obory zveme na Den otevřených dveří na středu 22. ledna 2020.


V pátek 6. prosince 2019 úspěšně ukončilo 17 účastníků akreditovaný kvalifikační kurz. 

Všem zúčastněným gratulujeme ke složení závěrečné zkoušky. Z jejich úspěchu se raduje i hlavní sestra náchodské nemocnice Mgr. Markéta Vyhnanovská.


AktuALITY

07/02/20 Pololetní prázdniny.

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.

17/01/20 Maturitní ples. Jste srdečně zváni.

06/11/19 Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte nám, abychom vás pozvali na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 13. 11. 2019 od 16 hodin.

29-30/10/19 budou probíhat podzimní prázdniny

05/10-12/10/19 výstava na stromech v parku u nádraží. Téma: Pěstování kakaa

17/09/19 ve středu 18/09/19 končí výuka všech tříd ve 13,15 hod.


Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.