slavnostní otevření nového nemocničního pavilonu 

Zahajovací pobyt zahájen!

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
V pátek 18. 9. 2020 dopoledne proběhlo slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončení 1. etapy stavby nové náchodské nemocnice. Součástí slavnostního předávání nové nemocnice bylo vyvěšení vlajek obcí s rozšířenou působností v rámci úspěšně navázané spolupráce. Budoucí praktické sestry mohly být součástí této historické události a svého úkolu se zhostily na jedničku.Zahajovací pobyt prvního ročníku zahájen. Sbaleny nejenom batohy, ale i dobrá nálada. Výpravě přejeme úspěšnou adaptaci, vzájemné poznání, navázání nových kamarádství a spoustu zábavy

09/09/20 od zítřka 10.9.2020 do odvolání budou povinné roušky ve vnitřních prostorách školy!


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SOŠS A ZDRAVOTNICKÉ – EA OD 1. ZÁŘÍ 2020:


1. Do školy mohou vstoupit pouze zdraví žáci, kteří nemají teplotu a nemají příznaky respiračního onemocnění.


2. Žáci s sebou musí mít 2 ks obličejových roušek – čisté, uložené v sáčku. Roušky použijí v případě potřeby.


3. Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce, pak si odloží svrchní oblečení a obuv do skříňky a znovu si vydezinfikují ruce. Dezinfekce je umístěna ve stojanu u vstupních dveří, dále ve třídách a na toaletách.


4. Během vyučování se žáci zdržují ve svých kmenových třídách. Po každé hodině, kdy žáci opouští učebnu, služba ve spolupráci s učitelem zajistí dezinfekci lavic. Přesun do učebny, kde probíhá následující hodina, musí být rychlý, aby na chodbě žáci pobývali co nejméně. 


5. V případě, že během vyučování dojde ke zhoršení zdravotního stavu žáka, kontaktuje žák neprodleně pracovníky kanceláře školy. Žák bude umístěn do izolační místnosti a škola informuje zákonné zástupce žáka, aby si žáka neprodleně vyzvedli. Zletilý žák bude v případě zhoršení zdravotního stavu vyzván k opuštění školy.


6. V případě podezření na nákazu virem Covid 19 musí potenciální nemocný oznámit tuto skutečnost ve škole, aby mohla být informována Krajská hygienická stanice v Hradci králové, která rozhodne o dalším postupu ve třídě i škole.


Tento dokument se stává dodatkem
č. 1 Škoního řádu a je platný od 1. 9. 2020 do odvolání.

AktuALITY

20/09/20 třídy 2. Z a 3.Z mají krajsou  hygienickou stanicí pro dny 21. a 22. 9. 2020 stanovenou distanční výuku.

01/09/20 zahájení šk. roku nebude  jako tradičně probíhat ve sboru, ale v jednotlivých třídách (1. ročník - od 8 h, vyšší ročníky od 9 h)

29/06 a 30/06/20 bude ředitelské volno

9-13/03/20 Jarní prázdniny

07/02/20 Pololetní prázdniny

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.