Přednáška na téma prevence kyberšikany

TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ LES                   V NOVÉM

 

Pozvánka na den otevřených dveří naší školyV pátek 20. 9. 2019 navštívil naši školu kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, koordinátor prevence Policie ČR, který zde měl přednášku na téma: Prevence kyberšikany.
Pan kpt. Moravčík na konkrétních případech prezentoval studentům, jakými způsoby na ně může pachatel na internetu přes jejich FB či IG účty zaútočit a kam až může vést jeho chování. Na odstrašujících případech z praxe ukázal dopady kyberšikany na pachatele i na oběť. Během chvilky studentům názorně předvedl, podle jakých znaků na jejich účtech si je pachatel „přečte“, a jak s nimi může navázat komunikaci. Následně mluvil o způsobech, jakými mohou studenti zareagovat na podezřelé účty, kam se mají obrátit, pokud budou mít nějaké pochyby, nebo co mají případně dělat, když se s kyberšikanou setkají. Studenty nejvíce zaujalo, když jim pan kapitán na jejich vlastních účtech ukazoval, co mají dobře a co špatně nastavené a čemu by se měli v komunikaci na internetu vyhnout. Důraz pan Moravčík kladl na roli fotografií na internetových stránkách a účtech.
O všech nástrahách a problémech internetu mluvil pan kapitán otevřeně, což vedlo studenty k četným přímým dotazům. Po přednášce byl kpt. Moravčík v obležení studentů, kteří chtěli od profesionála zkontrolovat, zda mají nezávadné internetové účty, a chtěli si nechat poradit, co by na svých účtech měli změnit, aby tyto byly bezpečné.


Pod názvem Putování za poznáním pořádali 26. září 2019 studenti druhého a třetího ročníku oboru sociální činnost SOŠ sociální a zdravotnické - EA naučnou stezku pro klienty a žáky ze ZŠ a MŠ speciální NONA, stacionáře CESTA a PŠ a ZŠ a MŠ J. Zemana. Účastníci Putování putovali po trase v Bělovsi a cestou plnili různé úkoly. Během putování byli provázeni pohádkovými postavičkami, což byli samozřejmě naši studenti v povedených maskách.
Akce se velmi vydařila, všichni zúčastnění byli spokojení a přálo nám i počasí.
Naše poděkování patří dobrovolným hasičům z Bělovse za již tradiční zapůjčení zbrojnice.
Poděkováním pro naše studenty byli samotní „poutníci“, což potvrzují slova jednoho z pořadatelů: „Největší radost mi udělaly ty usměvavé děti plné energie a nadšení.“

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří naší školy, který se bude konat   4. 12. 2019 od 12 do 17 hodin.

Přijďte se podívat na práce a výstupy našich studentů, workshopy a pochutnat si na faitradových dobrotách.

AktuALITY

05/10-12/10/19 výstava na stromech v parku u nádraží. Téma: Pěstování kakaa

17/09/19 ve středu 18/09/19 končí výuka všech tříd ve 13,15 hod.

17/09/19 první poprázdninová "fairtraidová" přestávka.

15/07 - 02/08/19 škola bude uzavřena z důvodu dovolené.

Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.