podzimní prázdniny 2020


PRAXE ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ POVOLENAI!

 

PODĚKOVÁNÍ VŽDY POTĚŠÍ, A TAKÉ ZAHŘEJE U SRDCE     Vážení rodiče, milí žáci,

již od nás víte, že vláda prodloužila podzimní prázdniny na celý příští týden kvůli šíření epidemie onemocnění Covid-19.
Žáci budou mít volno v pondělí 26. a úterý 27. října, na den 28. říjen připadá státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, a prázdniny pokračují v původních termínech, tedy ve čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Termín ukončení distanční výuky nebyl vládou stanoven. Aktuálně média uvádějí, že výuka ve školách ke dni 2. 11. 2020 zřejmě nebude obnovena.

Odborná praxe žáků v oboru ošetřovatel a praktická sestra po prázdninách pokračuje dle plánu.

Žádáme vás, sledujte webové stránky školy a Facebook školy, kde Vás budeme o vývoji distanční výuky informovat.

Děkuji za pochopení. Všem přeji pěkné prázdniny, užíjte je ve zdraví!

Mgr. Bc. David Hanuš
ředitel školy

 Vláda ČR z podnětu MŠMT a Asociace zdravotnických škol ČR pozměnila usnesení z minulého týdne: Praxe zdravotnických oborů mohou od 21. října opět probíhat!

Rozhodnutí vlády vnímáme jako pozitivní krok. Dnes se naši žáci vrátili zpět do nemocnice, aby mohli vykonávat svou odbornou praxi. Pod dohledem učitelek odborného výcviku si vyzkoušeli např. hygienickou péči o pacienta, aplikaci injekcí či převazy ran. Na tváři jim nechyběl úsměv a snaha pomoci byla prioritou.

Příprava na budoucí povolání ošetřovatel, ale zejména praktická setra je složitá a náročná. Žáci a žákyně již dnes mají velmi dobrou teoretickou průpravu. Bohužel již na začátku března bylo zavedeno distanční vzdělávání a tím jsme nemohli zajistit praktickou přípravu ve škole, která je významnou přípravou na praktickou část v nemocnici. Práce zdravotníků je v současné době velmi náročná vzhledem k aktuální situaci s šířením epidemie. Nemocnice vyčleňuje další lůžková oddělení pro zajištění léčebné a ošetřovatelské péče pro pacienty s onemocněním Covid – 19. Zdravotníci jsou vyčerpaní, ani jim se už nemoc nevyhýbá a pracují v podmínkách přísných hygienicko-epidemiologických opatření.

Praxe pro naše žáky a žákyně bude také velmi náročná. Přesto v současné situaci vidíme obrovský benefit pro jejich přípravu povolání praktické sestry. Současně získají praktické dovednosti, ale také nové zkušenosti a uvědomí si životní hodnoty. Věříme, že praxe budou vítanou pomocí na odděleních.
Se zahájením distanční výuky se někteří žáci dobrovolně rozhodli v nemocnici pomáhat. Aktuálně hledáme propojení odborné přípravy s možností dále pomáhat.

Ředitel školy David Hanuš oceňuje přístup těchto žáků: „Musím říci, že si našich statečných, nasazených, pracovitých a obětavých žáků velmi vážím“.
  Český den proti rakovině a její sbírku nebylo kvůli koronavirové epidemii možné uskutečnit tradičně v květnu, a proto proběhla v náhradní termínu dne 30. září 2020. Naše škola byla u toho!

Poděkování, které jsme aktuálně obdrželi od Libuše Kučerové a MUDr. Vladimíra Müllera, předsedy Ligy proti rakovině v Náchodě je toho názorným příkladem. Děkovný dopis potěšil nejenom pedagogický sbor, ale udělal radost zejména studentům, kteří se sbírky účastnili a svým přístupem přispěli ke zvýšenému prodeji symbolické kytičky měsíčku     lékařského a tím pomohli navýšit celkovou částku sbírky.

„Žádný člověk není chudý, protože to nejkrásnější a nejbohatší nosí v srdci, Lásku“, dodává ředitel školy Mgr. David Hanuš. Děkujeme!

 

 

„Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast v letošní sbírce Českého dne proti rakovině. Opravdu bylo málo středních škol, jejichž pedagogové měli tu odvahu uvolnit studenty na tuto akci. Vaše škola patřila mezi ně a dosáhla výborného výsledku. Letos bylo do Vašich kasiček vybráno celkem 24 156,00,00 Kč, v průměru na 1 kytičku 22,28 Kč.

Dovětek: Naše organizace měla letos poprvé prodejní stánek na náchodském náměstí. Přišla za námi jedna z Vašich dívčích dvojic, že je lidé oslovují, a už mají prodáno a řekly si o další stovku kytiček. To svědčí o tom, že Vaše studenty vedete opravdu dobře. Bohužel jsem se jich zapomněla zeptat na jméno, a tak je chci alespoň touto cestou ocenit.

Ještě jednou díky sloganem Ligy proti rakovině Praha: Děkujeme, že pomáháte.“


AktuALITY

20/09/20 třídy 2. Z a 3.Z mají krajsou  hygienickou stanicí pro dny 21. a 22. 9. 2020 stanovenou distanční výuku.

01/09/20 zahájení šk. roku nebude  jako tradičně probíhat ve sboru, ale v jednotlivých třídách (1. ročník - od 8 h, vyšší ročníky od 9 h)

29/06 a 30/06/20 bude ředitelské volno

9-13/03/20 Jarní prázdniny

07/02/20 Pololetní prázdniny

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.