Úřední hodiny kanceláře školy 

 DEN HYPERTENZE           

 

POSLEDNÍ DEN HLÍDÁNÍ VAŠICH RATOLESTÍV průběhu hlavních prázdnin bude úřední den kanceláře školy:


středa (od 9 do 12 h)

kromě 22. 7., 29. 7. a 5. 8. 2020.Ve středu 27. 5. naše škola a náchodská nemocnice uspořádaly akci u příležitosti Dne hypertenze.
Naše učitelky zdravotnických předmětů a pracovníci nemocnice náchodským občanům měřili krevní tlak a množství kyslíku v krvi.
Dále jim poskytli informace o rizicích spojených s vysokým krevním tlakem.Všechno jednou končí a něco nového začíná. Pojďme se naposledy ohlédnout a ještě chvíli zaměřit naši pozornost k dětem.
Situace se šířením onemocnění Covid-19 zastihla každého z nás, každý se s novými opatřeními i nouzovým stavem vypořádal po svém. Přesto žádné nařízení, opatření nezabránilo dobrým duším otevřít svá srdce a projevit obrovskou solidaritu.
Ve chvíli, kdy se zavřely mateřské školky a základní školy hrozilo, že maminky budou nuceny zůstat doma se svými dětmi a nemocnice bude muset ještě radikálněji omezit své provozy.
V pravý čas přišla nabídka a domluva s ředitelem Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické Akademie Mgr. Davidem Hanušem o zajištění hlídání dětí zaměstnanců nemocnice, které se později rozšířilo i o děti Královéhradecké lékárny. Započalo rychlé vyjednávání statutárního ředitele nemocnice RNDr. Bc. Jana Macha a ředitele školy. Proběhla jednání se zřizovateli obou organizací, ale také jednání na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, včetně rozmluvy s politiky zodpovědných za resort zdravotnictví a školství. Podmínky se podařilo během několika dnů domluvit a nic nebránilo tomu, aby byl projekt spuštěn. „Jsem tomu velmi rád, a dnes si již mohu oddechnout, že celý projekt probíhal hladce a bez komplikací. V době, kdy probíhala jednání o zřízení tohoto hlídání, nikdo nevěděl, co bude, jak se onemocnění novým koronavirem bude šířit, co vše dáváme v sázku“, doplňuje statutární ředitel Jan Mach.
Škola přivítala první děti 16. 3. 2020. Provoz byl zajištěn v době od 6:15 do 16:15 hodin. Na hlídání dětí se podílelo cca 25 učitelů, ale také žáci a další osoby, všichni jako dobrovolníci. Školu navštěvovaly děti ve věku 3 - 12 let. Pro hry i přípravu na školní vyučování využívaly prostor učebny dramatické výchovy, učebnu péče o nemocné, ale také tělocvičnu a keramickou dílnu. Dvě učebny posloužily jako šatna a jídelna pro děti. Obědy dětem vařili kuchaři nemocnice. Svačinky chystaly jejich maminky a pitný režim zajistila škola.

Program pro děti byl zajištěn tak, aby si školáci mohli připravit domácí úkoly, s dětmi se hráli sportovní hry, byla podporována výtvarná a hlavně keramická tvorba. Děti měly v oblibě i stolní společenské hry a co je nadchlo, byl nácvik první pomoci.
Odměnou nám byly šťastné děti a jejich rozzářené oči. Dojaly nás i slzičky dětí, protože se jim mnohdy nechtělo domů. Dnes (22. 5. 2020) vše končí a děti se od pondělí vrací do svých mateřských školek a základních škol.
„Všichni dobrovolníci projevili statečnost a další hodnotné vlastnosti, které se ukáží až v době krize. A za to si jich nesmírně vážím a za jejich obětavou práci jim děkuji“, uvedl ředitel školy David Hanuš.
AktuALITY

29/6 a 30/6/20 bude ředitelské volno

9-13/3/20 Jarní prázdniny

07/02/20 Pololetní prázdniny

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.

17/01/20 Maturitní ples. Jste srdečně zváni.

06/11/19 Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte nám, abychom vás pozvali na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 13. 11. 2019 od 16 hodin.

29-30/10/19 budou probíhat podzimní prázdniny

05/10-12/10/19 výstava na stromech v parku u nádraží. Téma: Pěstování kakaa

17/09/19 ve středu 18/09/19 končí výuka všech tříd ve 13,15 hod.


Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.