Projektový den ozvěny
17. listopadu

NOMINACE NA OCENĚNÍ FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ

 

Pozvánka na dny otevřených dveří naší školy
V pátek 22. listopadu 2019 jsme uspořádali vzdělávací projektový den pro studenty 3. a 4. ročníku maturitního studia. Projektový den s názvem Ozvěny 17. listopadu měl studentům připomenout události z roku 1989, ale také z roku 1939.

Projektového dne se účastnil Mgr. Zdeněk Bárta, evangelický farář a bývalý politik, který v letech 2000 – 2006 zastával úřad senátora v obvodu Litoměřice. V době normalizace byl pan Bárta v disentu a byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a také spolupracovníkem VONSu.

Studenti měli tu čest zaposlouchat se do živého vyprávění o době minulé. S panem Bártou diskutovali, ptali se a určitě si odnesli mnoho impulzů pro přemýšlení a konání ve svém životě. Základním mottem celého programu byla cena svobody a její nesmírný význam pro život člověka.

Projektový den byl zahájen promítáním filmu Z dopisů psaných přes železnou oponu. Tento film je součástí projektu Příběhy bezpráví a Měsíc filmu na školách, které zaštiťuje organizace Člověk v tísni.
Oblastní nemocnice Náchod, největší nemocnice Královéhradeckého kraje, nás jako významného sociálního partnera v oblasti přípravy budoucích zdravotnických nelékařských pracovníků nominovala na ocenění FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ. Tato nominace je pro nás prestižní, protože školu v rámci kraje zviditelňuje jako dobře spolupracující s nemocnicí a dobře připravující své žáky na budoucí povolání v rámci odborného výcviku a praktického vyučování. Slavnostního aktu zveřejnění nominovaných se účastnilo vedení Královéhradeckého kraje v čele s náměstkyní hejtmana pro školství Martinou Berdychovou a vedení Hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří naší školy, které se budou konat   4. 12. 2019 od 12 do 17 hodin 

a 22. 1. 2020 od 14 do 17 hodin.

Přijďte se podívat na práce a výstupy našich studentů, workshopy a pochutnat si na faitradových dobrotách.

AktuALITY

06/11/19 Vážení rodiče a přátelé školy, dovolte nám, abychom vás pozvali na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 13. 11. 2019 od 16 hodin.

29-30/10/19 budou probíhat podzimní prázdniny

05/10-12/10/19 výstava na stromech v parku u nádraží. Téma: Pěstování kakaa

17/09/19 ve středu 18/09/19 končí výuka všech tříd ve 13,15 hod.


Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.