Úvodní slovo ředitele

pletené ponožky pro náchodskou nemocnici

 

pojď k nám studovatVážení rodiče, milí žáci,


jsem velice potěšen Vaším zájmem o naši školu a věřím, že zde naleznete všechny informace, které Vám pomohou v rozhodování, a to nejenom s výběrem školy, ale i studijního oboru.

Přestup ze základní školy na střední je vždy významným mezníkem v životě dítěte, které pomalu dospívá a přemýšlí, jakou profesní cestou se vydat. Kdo jiný může znát děti lépe než my jako rodiče! Někdy se naše představa o budoucím povolání našich dětí méně či více rozchází. Vím, jak je z pozice rodiče těžké své dítě přesvědčit, či mu jen vysvětlit, co jednotlivé školy nabízí, jaké možnosti má při výběru studijního oboru a samozřejmě také, jaké uplatnění bude mít po ukončení studia na trhu práce.

Z vlastní zkušenosti vím, že není jednoduché se orientovat v široké nabídce studijních oborů a škol. Žáci si na naší škole mohou vybrat nejenom mezi učebním a maturitním oborem, ale také mohou volit mezi oborem sociálním a zdravotnickým. Opakovaně se mi potvrzuje, že na naši školu nastupují žáci, kteří teprve v průběhu studia objevují skrytou touhu o někoho pečovat a pomáhat. Přichází i žáci, kteří jsou již pevně rozhodnuti, co chtějí studovat a jdou si za svým snem. A v neposlední řadě nám zůstává část žáků, kteří až v průběhu studia objevují, co je baví, naplňuje a jakým směrem se chtějí vydat.

Přesto, že jsme školou církevní, jejíž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, můžu Vás ujistit, že se při výuce řídíme rámcovými vzdělávacími programy pro střední školy vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zajímá vás, čím se naše škola liší od ostatních škol? Co vám můžeme oproti jiným školám nabídnout? Odpovědět na tyto otázky není snadné.

Za důležité považuji zmínit, že jsme škola tzv. rodinného typu. Vedle výuky se snažíme v žácích podněcovat hodnotné lidské vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Škola je přirozeným prostředím pro integraci, tlumení nepříznivých vlivů z mimoškolního prostředí a pro předávání postojů milosrdenství, tolerance a dalších demokratických hodnot. Mou prioritou je mít na jedné straně spokojeného a vyrovnaného učitele a na straně druhé spokojeného žáka a jeho rodiče. Nasloucháme individuálním potřebám žáků, hledáme řešení, vyskytne-li se problém, jsme otevřeni komunikaci. Vyžádá-li si to výjimečná situace, žákům umožníme i možnost přestoupit v rámci jednotlivých studijních oborů.

Nyní pojďte společně se mnou nahlédnout pod pomyslnou školní pokličku. Škola neustále prochází postupnou modernizací tak, abychom mohli našim žákům i učitelům nabídnout důstojné podmínky pro výuku i volnočasové aktivity. V tomto nám velmi významně pomáhá Město Náchod v čele s panem starostou Janem Birke, náš zřizovatel a další subjekty. Zrekonstruované máme všechny odborné učebny, postupně prochází rekonstrukcí i společné prostory školy. Nově je například vybudovaná učebna biologie, chemie a fyziky, či odborné učebny ošetřovatelství. Škola nezaostává ani ve vybavení. Žáci mohou při výuce využívat moderní technologie, výukové modely, další pomůcky a přístroje pro odborný výcvik. V tělesné výchově se žáci mohou těšit na nové moderní vybavení tělocvičny. K posilování a procvičení celého těla jim budou sloužit nové tréninkové a posilovací stroje.
Ke škole neodmyslitelně patří partnerství, ať léty prověřené, či nově navázané. Spolupracujeme se sociálními zařízeními našeho regionu, ve kterých žáci sociálních oborů absolvují odbornou praxi. Studium zdravotnických oborů je postaveno na významném partnerství a spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod, a. s., kam je směřována odborná praxe našich žáků v oboru Ošetřovatel a Praktická sestra. Společně s náchodskou nemocnicí se účastníme řady akcí jako je například organizace Světového dne zdraví, projekt Živá knihovna či prezentace středních škol a zaměstnavatelů. S hrdostí a vděčností zmiňuji aktuální pomoc nemocnici, kde naši žáci vypomáhají s péčí o pacienty na covidových odděleních.

To, co zásadně naši školu odlišuje od ostatních škol, je skutečnost, že odborné zdravotnické předměty ve škole vyučují převážně odborníci z praxe. Většina našich odborných učitelů a učitelek jsou totiž současně zaměstnanci nemocnice. Jsou to zejména oni, kteří žáky připravují nejenom po teoretické stránce ve škole, ale předávají jim také své praktické zkušenosti, které nemůže žádná teorie nahradit. Velkou výhodu dále spatřuji v tom, že žáci přichází na odbornou praxi právě za svou „paní učitelkou“, což je nezastupitelnou pomocí v rámci adaptace žáka na nové nemocniční prostředí.

Za zmínku určitě stojí i to, že jsme jedinou školou v rámci Královehradeckého kraje, kde budoucí praktické sestry mohou díky „Nadačnímu fondu Města Náchod pro podporu nemocnice v Náchodě“ čerpat stipendijní příspěvek, a to již v průběhu studia, což se může stát významnou pomocí právě pro vás rodiče.

Naše škola je má druhá rodina. Vděčím za příležitost, že jsem byl v roce 2004 jmenován jejím ředitelem a za více než 16 let se mi daří nejenom rozvíjet školu, ale pěstovat a upevňovat skvělé vztahy s mými kolegy učiteli, což se bezpochyby odráží na přístupu k našim žákům a v konečném důsledku napomáhá naplňovat model rodinné školy.
Na závěr bych vás velmi rád pozval na Dny otevřených dveří, které pro vás pravidelně organizujeme. Aktuální situace tuto možnost bohužel neumožňuje.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se původně plánovaný termín Dne otevřených dveří v prosinci neuskutečnil. Čas ukáže, jestli vás budeme moci ve škole přivítat alespoň ve druhém plánovaném termínu, a to dne 20. ledna 2021.
Chtěli byste se stát praktickou sestrou nebo ošetřovatelem?
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. vám nabízí pracovní příležitost.
Tyto obory a další obor sociální vychovatelství můžete studovat
ve Střední odborné škole sociální a zdravotnické – Evangelické akademii v Náchodě
Nechte se inspirovat a podívejte se na malou ochutnávku 

ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=ldnOq81Bl_U
 
SOCEA se připojuje k výzvě Oblastní nemocnice Náchod Pleteme ponožky pro naše pacienty.

Oslovujeme žáky, rodiče i přátelé školy - pojďme společně plést!
Ponožky poslouží všem pacientům, které nemocnice transportuje nejenom po nemocnici, ale také mezi jejími lokalitami a dalšími zdravotnickými zařízeními. Ponožky zahřejí také dlouhodobě hospitalizované pacienty i pacienty na sociálních lůžkách.
Na barvě nezáleží, velikosti dámské i pánské.


Ponožky prosím doručte na sekretariát školy.


Děkujeme.
Mgr. Bc. David Hanuš
ředitel školy


Chceš studovat zdrávku? Podívej se na video, jak probíhala výstavba nové nemocnice, a kde bude probíhat už i tvá praxe a možná se Oblastní nemocnice Náchod stane i tvým budoucím zaměstnavatelem.

Děkujeme Královehradeckému kraji, která nám video z výstavby nové nemocnice v Náchodě poskytla pro prezentaci.

https://www.youtube.com/watch?v=7LPvfN_-bEQ