PRAXE ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ POVOLENAI! Na základě informace ministra školství poslední ročníky tj. 3.O a 4.A nastoupí od středy k prezenční výuce. Rozvrh bude z organizačních a pedagogických důvodů mírně upraven.

Změny najdete v pondělí v suplování na webu školy.

Dále od středy mohou konat praktické vyučování i žáci oboru sociální činnost. Přesný plán praxí oznámíme také v pondělí.


Podzimní Dny otevřených dveří se z epidemiologických důvodů nebudou konat.

Dny otevřených dveří se uskuteční v plánovaném termínu 20. ledna 2021 14-17 hodin.
 Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme Vás, že od 19. 11. 2020 budou ve škole probíhat individuální konzultace mezi žákem a vyučujícím za          dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření. Z těchto důvodů je důležité zajistit i samotnou organizaci. První konzultace je vždy od 8:00 hod. a poslední od 12:00 hod. Intervaly jsou plánovány každou celou hodinu a délka jedné konzultace je max. 45 min. O konzultaci může požádat nejenom vyučující, ale i sám žák, a to po předchozí domluvě s příslušným pedagogem. Termín setkání si dvojice učitel - žák vzájemně potvrdí. Bez předchozí domluvy nejsou konzultace možné.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Bc. David Hanuš

ředitel


 

Vláda ČR z podnětu MŠMT a Asociace zdravotnických škol ČR pozměnila usnesení z minulého týdne: Praxe zdravotnických oborů mohou od 21. října opět probíhat!

Rozhodnutí vlády vnímáme jako pozitivní krok. Dnes se naši žáci vrátili zpět do nemocnice, aby mohli vykonávat svou odbornou praxi. Pod dohledem učitelek odborného výcviku si vyzkoušeli např. hygienickou péči o pacienta, aplikaci injekcí či převazy ran. Na tváři jim nechyběl úsměv a snaha pomoci byla prioritou.

Příprava na budoucí povolání ošetřovatel, ale zejména praktická setra je složitá a náročná. Žáci a žákyně již dnes mají velmi dobrou teoretickou průpravu. Bohužel již na začátku března bylo zavedeno distanční vzdělávání a tím jsme nemohli zajistit praktickou přípravu ve škole, která je významnou přípravou na praktickou část v nemocnici. Práce zdravotníků je v současné době velmi náročná vzhledem k aktuální situaci s šířením epidemie. Nemocnice vyčleňuje další lůžková oddělení pro zajištění léčebné a ošetřovatelské péče pro pacienty s onemocněním Covid – 19. Zdravotníci jsou vyčerpaní, ani jim se už nemoc nevyhýbá a pracují v podmínkách přísných hygienicko-epidemiologických opatření.

Praxe pro naše žáky a žákyně bude také velmi náročná. Přesto v současné situaci vidíme obrovský benefit pro jejich přípravu povolání praktické sestry. Současně získají praktické dovednosti, ale také nové zkušenosti a uvědomí si životní hodnoty. Věříme, že praxe budou vítanou pomocí na odděleních.
Se zahájením distanční výuky se někteří žáci dobrovolně rozhodli v nemocnici pomáhat. Aktuálně hledáme propojení odborné přípravy s možností dále pomáhat.

Ředitel školy David Hanuš oceňuje přístup těchto žáků: „Musím říci, že si našich statečných, nasazených, pracovitých a obětavých žáků velmi vážím“.
 


AktuALITY

20/09/20 třídy 2. Z a 3.Z mají krajsou  hygienickou stanicí pro dny 21. a 22. 9. 2020 stanovenou distanční výuku.

01/09/20 zahájení šk. roku nebude  jako tradičně probíhat ve sboru, ale v jednotlivých třídách (1. ročník - od 8 h, vyšší ročníky od 9 h)

29/06 a 30/06/20 bude ředitelské volno

9-13/03/20 Jarní prázdniny

07/02/20 Pololetní prázdniny

03/02/20 Vydávání pololetních vysvědčení.Slovo Úvodem...

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie v Náchodě byla založena v roce 1991 pro humanitně založené žáky. Jejím hlavním cílem je vzdělávat a vychovávat odborníky ve zdravotnictví a oblasti sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve dvou oborech: Praktická sestra a Sociální činnost - sociální vychovatelství. Dále škola nabízí obor středního vzdělání s výučním listem - Ošetřovatel.

Škola je respektovaným partnerem nejen náchodské samosprávy a různých regionálních sociálních a zdravotnických zařízení, ale především Oblastní nemocnice Náchod, a. s., která je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje.

Škola je oborově sladěná a vychází vstříc poptávce na trhu práce.